Blåhusets Naprapatklinik

i Sundsvall

 

Vad är Naprapati?

Den bredaste manuella vårdformen

Genom att främst använda sina egna händer behandlar naprapaterna både muskler och leder för att nå en bättre funktion och rörlighet för hela kroppen. Detta helhetstänkande där ortopedisk medicin kombineras med specifik kunskap om rörelseapparatens; muskler, skelett, leder och nervsystem, uppbyggnad och funktion ligger som grund för naprapatin.

Naprapaten har ett flertal behandlingsmetoder där manipulation; ett snabbt tryck med händerna över en led för att normalisera och öka rörligheten, kombineras med t ex massage och stretching. Behandlingen följs vanligen upp med olika typer av hemövningar och ofta ges även ergonomiska råd. Denna breda manuella vårdform innehåller ofta förebyggande eller rehabiliterande åtgärder för att i mesta möjliga mån undvika att besvären återkommer.

Smärta kan uppstå genom att samspelet mellan muskler och leder ej fungerar optimalt. Smärttillstånd som; nackspärr, akuta ryggskott, ischiasbesvär, musarm, spänningshuvudvärk och hälsenebesvär är exempel på när läkare kan remittera patienter till naprapaten för ett professionellt omhändertagande med gott resultat.

Naprapatens helhetssyn i kombination med en adekvat behandling ger en effektiv smärtlindring för patienten, vilket möjliggör en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning. Detta gör naprapati intressant även utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.Ta bort smärtan.
Se till att den inte kommer tillbaka.


Behandlingen syftar inledningsvis till att minska smärtan och återställa kroppens naturliga förmåga till rörlighet. Därefter läggs stor vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker som till exempel muskulär obalans eller brister i arbetsmiljön. Detta görs med individuellt anpassade träningsprogram, råd om arbetsställningar och i vissa fall utförs även arbetsplatsanalyser. Vid behov kan behandlingen kompletteras med annan fysikalisk behandling som ultraljud eller TENS; en form av retström som kortvarigt minskar smärtan.

Sammantaget gör detta naprapatin till ett mycket effektivt behandlingssystem där man primärt minskar smärtan, sedan återställer funktionen och slutligen ser till att patienten förebygger framtida besvär.


Vill du läsa mer om naprapati gå in på vårat förbunds hemsida och läs mer. Klicka på länken under.